Міжнародна діяльність

Починаючи з 2002 року, в рамках  проекту технічного співробітництва Міжнародної організації праці «Україна: сприяння реалізації основних принципів та прав у світі праці», Спілка ініціювала низку заходів, спрямованих на актуалізацію в стороні роботодавців проблеми удосконалення умов для самоорганізації роботодавців та їх участі у соціальному діалозі.

Першим в рамках Проекту заходів в цьому контексті стало проведення круглого столу «Місце і роль організацій роботодавців України в соціальному партнерстві: реалії та перспективи» (травень 2002 р.), організатором якого виступила Спілка.

Наслідком принципової позиції Спілки щодо необхідності внесення змін до Закону «Про організації роботодавців» стало створення в рамках проекту робочої групи з представників СОПУ, ФРУ та ВАР щодо удосконалення Закону України «Про організації роботодавців». Однак згоди досягти не вдалось. ФРУ та ВАР фактично проігнорували позицію Спілки, й проект Закону, опрацьований начебто робочою групою, було направлено до Міжнародної організації праці восени 2005 року, без участі Спілки.

Тому, фахівцями Експертно-аналітичного центру СОПУ (ЕАЦ СОПУ) та Академії соціального партнерства (АСП) було опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про організації роботодавців», метою якого є приведення Закону у відповідність з Конституцією України та Конвенцією МОП №87 «Про свободу асоціації та захист права на організації», й, зокрема, спрощення процедури реєстрації об`єднань роботодавців, їх самоорганізації та участі у соціальному діалозі. Даний проект Закону відправлено на експертизу до МОП, а також надіслано Президенту України, Премер-Міністру України,  усім фракціям Верховної Ради України.