РІЧНИЙ ЗВІТ СПІЛКИ ОРЕНДАРІВ І ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНИ ЗА 2016 РІК

ЗМІСТ

Стор.
1 Місія та завдання організації 3
2. Організаційна структура 4
3. Сфера діяльності 5
4. Послуги, які надає організація 6
5. Досягнення організації 7
6. Реалізовані завдання в 2016 році 10
7. Наші партнери 11
8. Фінансові результати 12

І. МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ

Спілка орендарів і підприємців України (СОПУ) –– всеукраїнська громадська організація яка об’єднує роботодавців, власників та підприємців, які функціонують у сфері ринкової економіки та підприємництва (у тому числі – орендних відносин),  заснована в 1990 році для координації дій підприємців – роботодавців, лобіювання і захисту їх економічних, соціальних і правових інтересів, а також формування ринкових відносин в Україні.

Спілка є неприбутковою організацією та здійснює свою діяльність на принципах добровільності, незалежності, виборності керівних органів, рівноправності членів гласності та законності.

МІСІЯ СОПУ:

 СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЗАДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Головна мета Спілки – лобіювання та захист економічних, правових, соціальних та інших інтересів своїх членів, сприяння їх підприємницькій діяльності, посиленню їх впливу в стосунках з соціальними партнерами, як сторони роботодавців.

Завдання Спілки:

 • захист інтересів та конституційних прав кожного члена Спілки у встановленому чинним законодавством порядку в органах державної влади, у відносинах з громадськими організаціями, установами тощо;
 • сприяння членам Спілки у посиленні їх впливу як роботодавців на регуляторну політику держави, проведенню політики зайнятості, заробітної плати, соціального страхування, охорони праці тощо;
 • сприяння встановленню ділових контактів між членами Спілки та іноземними партнерами;
 • співпраця з органами державної влади, що визначають податкову політику та шляхи її практичної реалізації; сприяння розробці та лобіюванню законопроектів, спрямованих на розвиток підприємництва, в тому числі орендних відносин; сприяння створенню передумов для розвитку підприємницької діяльності;
 • сприяння членам Спілки у пошуку партнерів для створення спільних цільових виробництв;
 • сприяння роботі об’єднань роботодавців;
 • сприяння розвитку вітчизняного виробництва;
 • сприяння неухильному розвитку соціального партнерства, використання підприємницького потенціалу на розвиток і укріплення економічного стану України.
  ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

До складу Спілки входять 4 всеукраїнські об’єднанняАсоціація роботодавців торгівлі і комерційної сфери економіки України (АРТУ), Спілка перукарів України, Всеукраїнська спілка працівників торгівлі й послуг «Трудова Співдружність” та Асоціація “Скло України”, а також 37 регіональних об’єднань підприємців та роботодавців, 19 Представництв у тому числі і Київське міське Представництво СОПУ.

Президент Спілки орендарів і підприємців України –  Заслужений економіст України, кандидат с/г наук Віктор Хмільовський.

Ключові рішення, які визначають життєдіяльність Спілки приймаються на З`їзді СОПУ.

Поточні організаційно-управлінські питання вирішуються на засіданнях Ради Спілки.

Між засіданнями Ради Спілки її повноваження виконує  Президентська Рада СОПУ.

ІІІ. СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Соціальний діалог з урядовою стороною та профспілками.
 2. Громадська експертиза, опрацювання проектів нормативно-правових документів.
 3. Робота з народними депутатами України, співпраця з парламентськими комітетами.
 4. Адвокація прав та інтересів членів СОПУ, інших суб`єктів малого та середнього бізнесу.
 5. Представництво в органах влади.

Спілка  бере активну   діяльність в Громадських радах при міністерствах та відомствах, а також в комісіях, зокрема:

 • Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);
 • Громадська рада при Міністерстві фінансів України;
 • Громадська рада при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі;
 • Громадська рада при Державній фіскальній службі України;
 • Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України;
 • Громадська рада при Міністерстві інфраструктури України;
 • Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України;
 • Комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

   Регіональні членські організації приймають участь у :

 • Громадська рада при Львівській державній адміністрації;
 • Громадська рада при Чернігівській обласній державній адміністрації;
 • Громадська рада при Житомирській обласній державній адміністрації;
 • Громадська рада при Волинській обласній державній адміністрації України;
 1. Співпраця з міжнародними організаціями та проектами з метою:
 • підтримки українських підприємців у їхньому прагненні інтеграції до європейського бізнес-середовища;
 • забезпечення прав та інтересів суб’єктів українського бізнесу в контексті європейської інтеграції України (участь у  Національній платформі громадянського суспільства Форуму Східного партнерства та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства).
 1. Просвітницька діяльність в сфері соціально-трудових відносин, регуляторно-податкової політики, міжнародної співпраці українського бізнесу.

ІV. ПОСЛУГИ

Спілка надає наступні види  послуг (на засадах неприбутковості):

 • надання кваліфікованої юридичної допомоги, зокрема юридичні консультації (надання усних та письмових консультацій, підготовка висновків з приводу застосування законів та підзаконних актів, рішень органів державної влади та місцевого самоврядування);
 • реєстрація підприємств (включає юридичні послуги при створенні суб’єктів підприємницької діяльності та громадських організацій, починаючи з вибору організаційно-правової форми та закінчуючи одержанням усіх дозвільних документів, які необхідні для господарської діяльності), надання послуги по ліквідації підприємств;
 • надання консультацій з бухгалтерського супроводу, ведення бухгалтерського і податкового обліку;
 • надання допомоги членам Спілки в укладанні договорів і угод з установами, організаціями, підприємствами і окремими громадянами з питань оренди, підприємництва, тощо на їх запити.

У 2000 році Спілкою створено консультаційний проект “Гаряча лінія “Підприємець ХХІ століття”. Звернувшись за телефоном (044) 425-21-49, через email sopu@mail.ru, або безпосередньо до центрального офісу Спілки за адресою 04070, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 5а, завжди можна отримати безкоштовну кваліфіковану консультацію з питань започаткування бізнесу; регуляторного та податкового законодавства; інших правових питань ведення підприємницької діяльності тощо.

 1. V. ДОСЯГНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Спілка вже 26 років наполегливо та послідовно відстоює започаткування цивілізованого соціального діалогу та формування сторони роботодавців як відповідального за наповнення бюджетів всіх рівнів та забезпечення соціальних гарантій громадян соціального партнера влади та профспілок, прийняття мотиваційного регуляторного, податкового та соціального законодавства.

 1. З 1991 по 2017рік за сприяння та активної позиції Спілки опрацьовано та прийнято:

В сфері орендних відносин та приватизації:

 • Закон України “Про оренду державного майна підприємств та організацій” та “Про власність”;
 • Декрет Кабінету Міністрів України “Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду”;
 • Державну програму приватизації на 1993 рік, в якій Спілка домоглася квоти 70%  вартості майна об`єктів приватизації реалізовувати за сертифікати громадян;
 • Нову редакцію Закону України про “Про оренду державного майна”, якою поновлювались права орендарів, порушених Постановою ВР України щодо накладення мораторію на оренду з викупом;
 • Закон України “Про особливості приватизації майна в АПК”, який унеможливив “прихватизацію” майна переробних підприємств;
 • Закон України “Про внесення зміні доповнень до ЗУ “Про оренду майна державних підприємств і організацій” стосовно пільгових умов оренди майна суб`єктами підприємницької діяльності.

В сфері підтримки підприємництва:

 • Закон України “Про підприємництво”;
 • Нову редакцію Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”, в якій була усунута дискримінація щодо суб`єктів торгівлі (вартість патенту в залежності від розміру торгової площі);
 • Указ Президента “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва”;
 • Указ Президента “Про фіксований сільськогосподарський податок”;
 • Доопрацьовано Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;
 • Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, кон`ячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами”;
 • Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»;
 • Законом України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій (ЕККА) в сфері торгівлі та громадського харчування” захищено інтереси суб`єктів торгівлі.

         В сфері забезпечення соціального захисту громадян України:

 • Закон України “Про систему обов`язкового державного пенсійного страхування”, “Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про загальнообов`язкове державне страхування на випадок безробіття”, розробку якого, як Голова Комітету сприяння зайнятості населення, безпосередньо координував протягом 4-ох років Президент Спілки Віктор Хмільовський.

Як визнання ролі громадських об’єднань підприємців у розбудові ринкових стосунків слід розглядати Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності№906/2000, опрацьований фахівцями Спілки за участю членів Національного клубу лідерів громадських об`єднань підприємців (НКЛГОП) разом з Адміністрацією Президента України.

Спілка приймала активну участь в опрацюванні проекту Податкового кодексу України; Закону України «Про внутрішню торгівлю».

В сфері соціального діалогу:

Спілка була однією з організацій-підписантів від сторони роботодавців  Генеральної угоди між Урядовою стороною, стороною роботодавців та профспілкової стороною до 2010 року.
Президент Спілки Віктор Хмільовський неодноразово брав участь у конференціях Міжнародної організації праці у Женеві з виступами на пленарних засіданнях, а також регіональній конференції МОП у Лісабоні.
Свого часу Спілкою ініційовано розгляд в Конституційному суді конституційності Закону України “Про організації роботодавців”.

Експертами Спілки опрацьовано:

1) проекти змін до Глави 1«Соціальний діалог»  Книги 6 Трудового кодексу України;.

2) пропозиції щодо прийняття змін до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про соціальний діалог в Україні».

Досвід здійснення проектів за підтримки донорів.

СОПУ приймав активну участь у проекті технічного співробітництва Міжнародної організації праці “Україна: сприяння реалізації основних принципів та прав у світі праці”. Спілка виступила організатором круглого столу “Місце і роль організацій роботодавців України в соціальному партнерстві: реалії та перспективи ”.

В рамках програми МОП/ІПЕК “Викорінення найгірших форм дитячої праці” та за фінансової участі Світового банку Спілка реалізувала проект “Сприяння працевлаштуванню дітей уразливих груп”,  в результаті чого було підготовлено 20 тренерів по модульним методикам професійного навчання, розроблено навчальні посібники для дітей та викладачів за модульними методиками професійного навчання, проведено навчання 200 дітей в Київському та Донецькому регіоні.

Спілка  – учасник шведсько-українського проекту “Діалог на ринку праці”, метою якого є вивчення та запровадження досвіду Швеції в розбудові цивілізованих соціально-трудових відносин” (керівник Спілки був представлений у Раді керуючих Проекту).

Представники Спілки Віктор Хмільовський та Богдан Ільченко вивчали досвід реалізації соціального діалогу в Швеції під час тижневої ознайомчої поїздки в рамках проекту.

Фахівцями СОПУ опрацьовано проект Концепції соціального діалогу, який передано до Секретаріату Президента, Уряду та Міністерства праці.

З  метою практичного втілення Концепції, а також в рамках реалізації заходів програми “Удосконалення механізму інформаційної взаємодії соціальних партнерів в рамках соціального діалогу та соціально-трудових відносин” за програмою Київської міської програми сприяння розвитку підприємництва було опрацьовано модель функціонування Агентства соціального діалогу як виконавчого органу соціального діалогу на регіональному рівні. Дану модель направлено на розгляд до Київської міської державної адміністрації.

 1. VI. ДОСЯГНЕННЯ В 2016 РОЦІ.

Представники Спілки беруть участь в роботі дорадчих органів при органах виконавчої влади на національному та регіональному рівнях.

Фахівцями Спілки розглянуто понад 120 законодавчих та нормативних актів органів виконавчої влади усіх рівнів. З них не погоджено біля 20% – через наявні порушення прав та інтересів підприємців і роботодавців, а також громадян України.

Триває робота над удосконаленням чинного законодавства в сфері підприємницької діяльності, внутрішньої торгівлі, податкового законодавства, соціального діалогу в Україні та багатьох інших. Зокрема, підготовлені пропозиції щодо удосконалення Закону України «Про соціальний діалог в Україні», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»,

Протягом 2016 року представники Спілки взяли участь у понад 100 заходах (конференціях, круглих столах, громадських слуханнях, бізнес-форумах тощо), під час яких презентувалась позиція СОПУ з актуальних питань соціально-економічного розвитку України.

Функціонує “Гаряча лінія “Підприємець ХХІ століття”.

Започаткована  співпраця  із Центральноєвропейською академією  навчань та сертифікації (CEASC), Бидгощ, Польща в рамках проекту підтримки українських підприємців у їхньому прагненні інтеграції до європейського бізнес-середовища.

Спілка активний учасник Національної платформи громадянського суспільства Форуму Східного партнерства та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

На сторінках журналу  “РоботодавецЬ” (Спілка є засновником журналу) висвітлюється проблематика діалогу бізнесу та влади з питань регуляторної, податкової політики та інших актуальних аспектів розвитку підприємництва. Більш детально з журналом Ви можете ознайомитись на сайті: http://robotodavets.in.ua

9 грудня 2016 року відбулось розширене засідання Ради СОПУ та Асоціації роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України, в якому прийняли участь 40 осіб, в тому числі, члени Ради СОПУ та АРТУ, члени Спілки, а також представницькі особи та «колеги по цеху»: народні депутати України Оксана Продан та Олександр Кірш,  Національний координатор МОП в Україні Сергій Савчук, Голова Громадської Ради при Державній фіскальній службі України Дмитро Олексієнко, Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, Віце-президент УСПП Костянтин Марчук, заступник Голови Всеукраїнського об`єднання організацій роботодавців санаторно-курортних та оздоровчих закладів Ольга Тарасенко, інспектор Ради Бізнес-омбудсмена Юліана Ревюк та ін..

DSC_2092DSC_2344DSC_2163 DSC_2263 DSC_2309 DSC_2333DSC_2154

DSC_2267

Результатом засідання стало прийняття Програмних положень діяльності СОПУ та АРТУ на 2017  – 2020 роки (додається).

VII. НАШІ ПАРТНЕРИ

Спілка є засновником всеукраїнського часопису  – журналу “РоботодавецЬ”, який видається з грудня 2003 р. та має на меті підвищувати обізнаність як підприємців, роботодавців, так і представників владних структур і профспілкових об`єднань з цивілізованими формами соціального діалогу в суспільстві. Визнаний експертами Міжнародної організації праці єдиним у своєму роді періодичним виданням на всьому пострадянському просторі.  Функціонує інтернет портал – www.robotodavets.in.ua.

Спілка входить до складу Національного клубу лідерів громадських об`єднань підприємців (НКЛГОП), координатором якого є  Президент СОПУ.

Спілка – співзасновник Українського союзу промисловців та підприємців.

Партнерами Спілки є:

 1. Об`єднання організації роботодавців України.
 2. Спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України.
 3. Спілка учасник Робочої групи №5 «Соціально-трудові відносини та соціальний діалог» Української національної платформи форуму громадянського суспільства Східного партнерства.
 4. Спілка учасник Української частини платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (ПГС «Україна – ЄС»).
 5. Центральноєвропейська академія навчань та сертифікації (CEASC), Бидгощ, Польща.

VIII. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про діяльність громадської організації за 2015 рік)