Переваги членства

Приєднавшись до СОПУ, Ви вступаєте до найстарішої бізнес-спільноти і отримуєте цілу низку переваг та послуг:

  • Спілка орендарів і підприємців України захищає інтереси та конституційні права кожного члена Спілки у встановленому чинним законодавством порядку в органах державної виконавчої влади, у відносинах з громадськими організаціями, установами тощо;
  • Співробітництво з міжнародними організаціями;
  • Спілка надає допомогу з бухгалтерського супроводу, ведення бухгалтерського і податкового обліку. За необхідності можливе надання віртуального офісу, для членів Спілки на пільгових умовах;
  • Надання кваліфікованої юридичної допомоги, зокрема юридичні консультації (надання усних та письмових консультацій, підготовка висновків з приводу застосування законів та підзаконних актів, рішень органів державної влади та місцевого самоврядування); а також реєстрація підприємств (включає юридичні послуги при створенні суб’єктів підприємницької діяльності та громадських організацій, починаючи з вибору організаційно-правової форми та закінчуючи одержанням усіх дозвільних документів, які необхідні для господарської діяльності), надання послуги по ліквідації підприємств.
  • Надання допомоги членам Спілки в укладанні договорів і угод з установами, організаціями, підприємствами і окремими громадянами з питань оренди, підприємництва, тощо.