Інформація про діяльність Спілки орендарів і підприємців України та Асоціації роботодавців торгівлі і комерційної сфери економіки України у 2017 році

Спілка орендарів і підприємців Україні та її галузева членська організація – Асоціації роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України, адміністрування якої покладено на Генеральну дирекцію Спілки, протягом 2017 року свою діяльність спрямовували на:

 
 
 
 

  • удосконалення регуляторно-податкової політики на національному рівні в тому числі і через активну позицію представників Спілки та Асоціації в дорадчих органах при органах виконавчої влади;
  • захист прав та представництво інтересів своїх членів та регіональних членських організацій перед контролюючими органами;
  • налагодження міжнародних контактів;
  • посилення впливу Спілки та Асоціації в системі соціального діалогу (трипартизму) на національному та регіональних рівнях, в УНПГС ФСхП та Українській частині ПГС Україна-ЄС, де сторону ЄС представляє Європейський соціально-економічний комітет.

 

Ключовою задачею в роботі Спілки та Асоціації було виконання рішень їх колегіальних органів управління від 9 грудня 2016 року щодо проведення з’їздів Спілки та Асоціації  з метою приведення статутів Спілки та Асоціації у відповідність до вимог Закону України «Про громадські об’єднання» та Податкового кодексу України.

 

Відповідно, 12 червня 2017 року відбувся Х З’їзд Спілки, в роботі якого, взяли участь народні депутати України, урядовці, представники київської влади, лідери громадських об`єднань підприємців  та роботодавців тощо.

 

З`їздом було опрацьована та затверджена нова редакція Статуту Спілки, що дало змогу здійснити у відповідності до вимог чинного законодавства України його перереєстрацію в органах юстиції та отримати Рішення ДФСУ про присвоєння Спілці ознаки неприбутковості.

 

З’їздом було сформовано новий склад колегіальних органів управління Спілки та прийнято Резолюцію з пропозиціями та рекомендаціями щодо ключових напрямків покрашення ділового клімату, стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу в країні, а також Програмні положення дій СОПУ та АРТУ на 2017-2020 роки. Резолюцію та Програмні положення донесено до органів державної влади та місцевого самоврядування, членів СОПУ та партнерських організацій (Роботу З’їзду широко висвітлено в липневому номері журналу «РоботодавецЬ»).

 

Представника Спілки включено до складу Спільної робочої комісії з підготовки тексту Генеральної угоди між КМУ і спільними представницькими органами сторони роботодавців та профспілкової сторони на 2018-2019 роки.

 

Генеральною дирекцією Спілки надано методичну допомогу із створення Обласної ліги орендодавців, підприємців та роботодавців Хмельниччини.

 

Фахівці Спілки та Асоціації приймали участь у роботі Антикризової ради громадських організацій при УСПП, громадських рад при міністерствах та відомствах, зокрема: Державної регуляторної служби України, Координаційній раді з питань розвитку підприємництва при КМДА;  громадських радах при Міністерстві фінансів України, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, Державній фіскальній службі України та ДФСУ у м. Києві, Державній службі фінансового моніторингу України, Міністерстві інфраструктури України, Міністерстві соціальної політики України, Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

 

Протягом 2017 року представники Спілки взяли участь в чисельних конференціях, круглих столах та  бізнес-форумах та громадських слухань, під час яких презентувалась позиція Спілки з актуальних питань регуляторної політики та соціально-економічних та соціально-трудових відносин.

 

За  співорганізаторства Спілки та ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» проведено дві міжнародні науково-практичні конференції:

 

 

В рамках конференції Спілкою було організовано круглий стіл «Стан, виклики та ризики в царині соціального діалогу як чинника управління  стійким розвитком країни». Опрацьовано Дорожню карту «СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ», в якій викладено ключові засади удосконалення інституту соціального діалогу в Україні. Зміст Дорожньої карти  донесено до широкого загалу урядовців, організацій роботодавців та профспілок, експертів (детальніше – на сайті СОПУ).

 

Фахівцями Спілки розглядалися проекти регуляторних законодавчих та нормативних актів, що надходили від ЦОВВ. Частина з них не погоджена через наявні дискримінаційні положення, що порушують права та інтересів підприємців і роботодавців та громадян України.

 

Спілка активний учасник Національної платформи громадянського суспільства Форуму Східного партнерства (робоча група 5 «Соціально-трудові відносини та соціальний діалогу» та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (робоча група 4).

 

Експертом Спілки в рамках роботи робочої групи 5 УНП ФГС СхП підготовлен аналітичний звіт «Як налагодити ефективний соціальний діалог в Україні» (матеріали Круглого столу висвітлені у жовтневому номері журналу «РоботодавецЬ», на порталі robotodavets.in.ua та на сайті СОПУ).

 

Спілка орендарів і підприємців України інформаційно співпрацює з польською Фундацією «Центральноєвропейська Академія навчань та Сертифікації» з питань проектного менеджменту щодо підготовки заявок до єврофондів. Члени Спілки мають можливість проходити навчання на пільгових засадах (-10% вартості), а в окремих випадках – безкоштовно.

 

З 2000 року функціонує благодійна консультаційна Гаряча телефонна лінія «Підприємець ХХІ століття» (тел. 044 425 21 49).

 

З 2003 року Спілка, як засновник, модерує випуск журналу  “РоботодавецЬ”. Журнал видається на госпрозрахункових засадах без будь-якого фінансування з боку засновника. На його сторінках висвітлюється проблематика соціального діалогу бізнесу та влади, регуляторної, податкової політики, євроінтеграції та інших аспектів розвитку підприємництва. У грудні президента Спілки, як шеф-редактора журналу, видавцем журналу було відряджено до Вільнюса для участі у Українсько-литовському форумі за участі президентів обох країн.

 

З 2015 року функціонує інтернет-портал http://robotodavets.in.ua призначенням якого є інформування не лише членів Спілки, а усього підприємницького загалу та роботодавців про новини регуляторно-податкової політики в країні та результативності діалогу бізнесу і влади. Вся інформація в подальшому поширюється в соціальних мережах і набуває глобального характеру.

 

Відвідуваність порталу в окремі місяці сягає понад 160 000 візитів на місяць. Реклама членів Спілки на порталі розміщується безкоштовно. Тут можна більш детально ознайомитись і з журналом “РоботодавецЬ”.

 

Генеральною дирекцією Спілки велась постійна робота із залученням до своїх лав нових членів та регіональних організацій роботодавців. Зокрема, в члени Спілки прийнято Громадську організацію «Київська міська організація роботодавців», до складу якої входить понад 300 роботодавців з загальною чисельністю працюючих понад 45 000 чол.

 

Підготовлено до підписання Галузеву угоду між Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Асоціацією роботодавців торгівлі і комерційної сфери економіки України та Всеукраїнською профспілкою працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг, зареєстровану Мінсоцполітики 10.07.2017 року під №46. Положення підписаної Галузевої угоди є обов’язковими для врахування при укладанні колективних договорів між роботодавцями та профспілковими комітетами (представниками трудових колективів).

 

05 жовтня 2017 року було проведено Черговий з’їзд Асоціації роботодавців торгівлі і комерційної сфери економіки України, на якому схвалено нову редакцію Статуту Асоціації у відповідності до вимог чинного законодавства та ПКУ, обрано новий склад колегіальних органів управління. Статут перереєстровано в органах юстиції та отримано Рішення ДФСУ про присвоєння Асоціації ознаки неприбутковості.

 

Почесним президентом Асоціації з правом представляти Асоціацію в переговорах без додаткових повноважень переобрано кандидата наук, Заслуженого економіста України Віктора Хмільовського. Обрано також Президента Асоціації (керівника юридичної особи) Руслана Соболя.

 

Робота продовжується, а її ефективність визначається активністю членів Спілки та Асоціації, а також наявністю зворотнього зв’язку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *